Over Ons

Bij Academy Depth Psychology streven we ernaar om de maatschappij een revolutionaire kijk op gezondheidszorg te bieden, waarbij de mens altijd centraal staat. Onze benadering legt de verantwoordelijkheid waar die thuishoort en richt zich op heling van de persoon als geheel, niet slechts op het behandelen van problemen.

Academy Depth Psychology is voortgekomen uit het Jungiaans Instituut – Rump Academie, dat zich al meer dan drie decennia heeft gespecialiseerd in dieptepsychologie.

Wij geloven dat het tijd is voor een positieve verandering in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Onze aanpak heeft als doel verlichting te brengen binnen de GGZ. Dit resulteert in minder terugkerende patiënten en een breder perspectief op gezondheid en welzijn. In tegenstelling tot conventionele methoden, vermijden wij het gebruik van labels. In plaats daarvan zien wij elk individu als een uniek geheel.

Bij Academy Depth Psychology omarmen we de kracht van individuele heling en richten we ons op het begrijpen en ondersteunen van de mens in zijn geheel. Samen streven we naar een gezondere samenleving waar welzijn en menselijkheid voorop staan. Ervaar de verandering bij Academy Depth Psychology en ontdek hoe we gezamenlijk een nieuwe weg inslaan in de wereld van gezondheidszorg.

Docenten

prof. dr. Ko Achterberg RA
Klara Aleman
Elke Buitenhuis Geene MA
Sandra Duvnjak MSc
Myriam Hellings MSc
Laurens Wolters MSc
drs. Jacob Slavenburg
Joost Sliphorst MSc
dr. Rico Sneller
dr. Tjeu van den Berk
Mathilde van Mil MSc
drs. Toon Verberne MSc
drs.Ko Vos Pd. D.

Raad van Advies

Frans Homan AA
prof. dr. Ko Achterberg RA