Onderwijs

Analytische Therapie

Academy Depth Psychology presenteert de opleiding Analytische Therapie, een academisch programma dat deuren opent voor hoogopgeleide individuen op het gebied van psychiatrie, psychologie, psychotherapie en psychosociaal werk. Echter, ook zij die vanuit diverse achtergronden streven naar zowel theoretische als therapeutische bekwaamheid in de dieptepsychologie, inclusief omscholingstrajecten, kunnen volwaardig deelnemen aan deze bevredigende opleidingsreis.

Bij twijfel over uw werk- en denkniveau, nodigen wij geïnteresseerden uit om contact op te nemen. Wij staan klaar om in samenspraak te beoordelen of deelname aan het programma mogelijk is.

Flexibel leren in deeltijd

De opleiding Analytische Therapie is ontworpen als een deeltijdprogramma dat de veelzijdigheid van het therapeutische ambacht benadrukt. Gedurende het eerste jaar leren studenten de essentiële theoretische concepten binnen de dieptepsychologie grondig kennen.

In de opvolgende jaren krijgen studenten zowel theoretisch als praktisch onderwijs in Analytische Therapie. Een persoonlijk leeranalysetraject is een vereiste stap in deze reis.

De opleiding, met een totale tijdsduur van vier jaar en 127 ECTS-punten, belicht niet alleen de klinische aspecten maar legt ook sterke nadruk op de persoonlijke groei en ontwikkeling van elke student.

De grondbeginselen van de opleiding

De grondbeginselen van de Analytisch Therapeutische opleiding zijn doordrenkt van analytische concepten, waarbij inzichten en theorieën uit de dieptepsychologie van Freud tot heden zijn geïntegreerd.

Freud pionierde binnen de dieptepsychologie door een pad te banen naar wat we nu beschouwen als een geesteswetenschap – een ware studie van de psyche. Dit stuitte op weerstand van zowel theologische als wetenschappelijke hoeken. Jung bracht het onbewuste verder aan het licht, gebruikmakend van archetypische symboliek. Later breidde Rump deze ideeën uit naar energetische krachtenvelden.

Om te kunnen communiceren met de sturende energieën die leiden tot diverse manifestaties, moeten traditionele concepten als “objectiviteit” en “falsifieerbaarheid” opnieuw worden geëvalueerd. Werken in afstemming met de cliënt vereist een diepgaand begrip van de menselijke zielsprocessen. Hierdoor wordt dieptepsychologie een ware belevingspsychologie.

Uitgebalanceerd Curriculum

Het curriculum van de Analytisch Therapie richt zich op dieptepsychologische principes en actuele inzichten. Studenten verwerven diepgaande kennis van psychiatrische en psychologische principes, vergelijkingen tussen psychologische stromingen, psychopathologie in brede zin, diagnostische technieken inclusief DSM-classificatie en C.O.M.®-diagnostiek, gedragsmatige benaderingen, medische pathologie en psychofarmaca, ziekteverloop, behandelstrategieën en onderzoeksmethoden.

Gezien het essentiële karakter van zielsprocessen, krijgen studenten tevens inzicht in symboliek, droomanalyse, creatieve technieken zoals tekenen en actieve verbeelding, kosmologie, genderdynamiek, religie, filosofie, spiritualiteit, mythologie, alchemie, lichaamsbewustzijn en meer.

Vorming van de analytische therapeut

De analytische Therapeut benadert de ander met oprechte menselijkheid, ver verwijderd van starre protocollen. Zelfbewustzijn is een onmisbare eigenschap, en dus is het noodzakelijk dat therapeuten zelf een integratieproces ondergaan via leeranalyse. 

Een Analytisch Therapeut behandelt niet enkel symptomen, zoals in gedragsmatige therapieën, maar begeleidt de client door zielsprocessen en persoonlijkheidsontwikkelingen. Dieptepsychologie onderzoekt de dieperliggende oorzaken van menselijke manifestaties en biedt duurzame transformatie. 

Veelzijdige Carrièrekansen

Na voltooing van de vierjarige studie en intensive leeranalyse, biedt het diploma van Analytische Therapeut diverse beroepsmogelijkheden. Als afgestudeerde ben je een bekwame professionals met een breed scala aan vaardigheden, in staat om met cliënten te werken in uiteenlopende domeinen waar mensenlijk gedrag centraal staat. Tevens is het mogelijk om een eigen praktijk op te zetten.

Analytisch Therapeuten dragen bij aan zowel fysiek als mentaal welzijn van hun cliënten, waarbij zij gespecialiseerde kennis en vaardigheden toepassen. Met een bewustzijn van de mogelijkheden en ethische verantwoordelijkheden binnen het vakgebied, zijn onze afgestudeerden uitgerust om waardevolle bijdrage te leveren aan individuele groei en het begrip van de menselijke psyche.

Na succesvolle afronding van de opleiding kunnen afgestudeerden zichzelf met trots profileren als Analytische Therapeut, klaar om het verschil te maken in de wereld van psychotherapie en menselijke ontwikkeling.