Interview Danka Hüskens - Smit

Op 30 juni 2023 geeft Danka Hüsken – Smit een tweedelige workshop Mandala tekenen. In aanloop naar deze workshop spraken wij Danka over het Mandala tekenen, hoe Mandala tekenen in haar leven is gekomen en haar interesse heeft gevangen.

De mandala is een enorm belangrijk instrument in jouw dagelijks leven. Hoe ben je met de mandala in aanraking gekomen?

In mijn eerste jaren als kunstenaar kwam ik op een speelse maar krachtige wijze in aanraking met de veilige ruimte van de mandala. Niet gezocht, want ik wist toen nog niet van het baanbrekende werk van dr. C.G. Jung, maar gewoon door de ervaring van het schilderen en tekenen. Datgene wat mij veiligheid bleek te bieden voor mijn persoonlijk onderzoek naar wat mij innerlijk bezig hield.

Later zou ik er meer over te weten komen, want nadat het mandala beginsel mij “overkwam”, kwamen als vanzelfsprekend ook de boeken op mijn pad. In mijn opleiding tot kleuterjuf was de naam van dr. Jung al eens gevallen, evenals die van Freud en Adler en nog enige collega’s in de psychologie. Ik begon te lezen….


Kreeg je door deze boeken meer informatie over de mandala en zijn betekenis?   

Jazeker. Ik vond een boekje over het borduren van mandala’s, dus begon ik te borduren. Toen ik de boeken ‘Symbolen in de mandala’ en ‘De mens en zijn symbolen’ in handen kreeg herinnerde ik me dat ik in de begintijd van mijn schilderen en tekenen vanuit mijzelf de cirkel gebruikte. Al lezende begreep ik dat ik in die tijd begonnen was aan mijn eigen therapie via de mandala. Dat ik daardoor de wereld een beetje beter begreep en toe kon laten in mijn eigen wereld. Vanaf dat moment greep ik graag terug naar het mandala model om ervaringen te ordenen en te rubriceren. Alles wat zich in conflict bevond bracht ik in de mandala onder.


Je paste het mandala model dus al toe voor ‘zelftherapie’. Hoe is dit verder ontwikkeld in een meer professionelere vorm?

Enige jaren later begon ik mijn studie bij Lisa Borstlap. Het was niet verwonderlijk dat de mandala al gauw een grote plaats in mijn leven en werk innam. Synchroniciteit, zoals Jung dat noemt. Ik studeerde af als docent en vervolgde met de mandala als therapie en begon – na het behalen van mijn diploma in 1991 – mijn loopbaan als mandala docent en tekentherapeut.


Toen heb je dus de keuze gemaakt om de mandala ook echt jouw vakgebied te maken?

Ik ben me er zeer van bewust dat mijn onbewuste mij naar de mandala heeft geleid en dat ik – toen ik me daarvan bewust werd – de mandala tot mijn vakgebied maakte, waarbij ik alles wat op mijn pad en binnen mijn bereik kwam omzette in een manifestatie van het zelf tussen hemel en aarde – het ronde en het vierkante – het universele en dat wat op aarde gestalte mag krijgen.
Zo kreeg de mandala, precies zoals dr. C.G. Jung het bedoelde, een holistische en helende betekenis voor mij en mijn cursisten en bereikte ik sindsdien velen op hun pad van ontwikkeling. Dit maakt mij zeer dankbaar en nederig.