Hieros Gamos

Met uiteenlopende focus groei ik in gnosis
Pupil vergrotend, ‘heb mijn ogen geopend
Weggestreept wat ik niet ben, niets bleef er over
Nu aanschouw ik de grootsheid, in een staat van osmose

De alchemistische bruiloft, Isis Ontsluierd
De thuiskomst bij mezelf, alles omsluitend
Een zuiver samenzijn, 33 graden Fahrenheit
Sensitief verfijnd, subtiele sferen raken mij

Gewaar van mijn aard, in overgave aanvaard

De ingedaalde geest is als de vlam in de haard
Het verwarmt mijn hart, terwijl het duister verjaagd
Verlicht is de tempel, de Heer des Huizes is daar

In de schedel gezeteld, mijn gehele wezen veredelt
Mijn soevereiniteit wordt met Zijn zegen bezegeld
De heilige ‘uitscheiding’, in de zevende hemel
Bevloeid de levensboom van nerf tot zenuw.